meetrapport NEN 2580

Qbik maakt jaarlijks vele meetrapporten op. Voor woningen bij verkoop, verbouw en/of splitsing tot grote kantoor- en bedrijfsgebouwen bij transacties. Dit doen we vlot en integer.

Tevens meten we jaarlijks projectmatig vastgoedportefeuilles in voor gemeentes, woningcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke vastgoedeigenaren. Vaak in het kader van de waardering (op marktwaarde) van het vastgoed, maar ook ten behoeve van facilitaire zaken. Op verzoek combineren we de metingen, met het opmaken van energielabels of het optekenen of actualiseren van nieuwe bouwkundige plattegronden in bijvoorbeeld AutoCad®.

Een NEN 2580 meetrapport van Qbik, toont aan dat een meting onafhankelijk en genormeerd heeft plaatsgevonden. Een meetrapport is de basis voor taxaties, waardebepalingen, huurprijzen, koopprijzen, kostenverdelingen etc. en voorkomt discussies over de juistheid van de oppervlaktes.

Qbik heeft meer dan 10 jaar ervaring in het inmeten van gebouwen volgens de NEN 2580 en levert meetrapporten van hoge kwaliteit. De gemeten waarden worden altijd door minimaal 2 paar ogen gecontroleerd. De medewerkers van Qbik die zich bezighouden met de NEN 2580 hebben met goed gevolg de opleiding NEN 2580 afgerond.